PRIVACY POLICY

Hello Beauty respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen deze gegevens uitsluitend gebruikt worden met uw toestemming.

Hello Beauty gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Wanneer u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Wanneer u een bestelling plaatst, slaat Hello Beauty de gegevens met betrekking tot uw bestelling op.
 • Gegevens over het gebruik van deze site en de feedback die Hello Beauty krijgt van onze bezoekers helpt Hello Beauty om haar site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Wanneer het gastenboek actief is en u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. Hello Beauty is benieuwd naar de meningen van haar bezoekers, maar behoudt het recht, bijdragen die niet aan haar site-voorwaarden voldoen, niet te publiceren.
 • Wanneer u reageert op een actie of prijsvraag, vraagt Hello Beauty uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op marketingacties te meten.


Hello Beauty verkoopt uw gegevens niet
Hello Beauty zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Eventuele door Hello Beauty ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Mocht u nog vragen hebben over de Privacy Policy van Hello Beauty, dan kunt u altijd contact met Hello Beauty opnemen.

 

 

Privacy Statement

Hello Beauty, gevestigd aan Spoorlaan 66, 3721 PC Bilthoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door dit bedrijf, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. C.N.M. Scheer is de verantwoordelijke Functionaris Gegevensbescherming van dit bedrijf.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk 

Hello Beauty verwerkt persoonsgegevens. Indien u gebruik maakt van mijn webwinkel of deelneemt aan mijn behandelingen verstrekt u mij een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie. Daartoe verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam,
 • Adresgegevens,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • IBAN,
 • Geboortedatum, indien van toepassing m.b.t. leeftijdscontrole bij activiteiten,
 • Voor zakelijke contacten: KvK registratie en btw-nummer.

Verwerking bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Deelnemers aan alle door mij georganiseerde activiteiten (verkoop van producten, behandelingen) dienen meerderjarig te zijn en dienen dit bij aanvang van de activiteit te kunnen aantonen door middel van een geldig legitimatiebewijs. Er is geen intentie om via mijn website of mijn diensten gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar, tenzij hiertoe uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven door een ouder of voogd. Het ontbreekt mij aan een directe controle op leeftijden van bezoekers aan de websites. Ouders worden daarom aangeraden betrokken te zijn bij de internetactiviteiten van hun minderjarige kinderen en toezicht te houden op het verstrekken van persoonsgegevens door hun minderjarige kinderen. Wanneer er vermoeden bestaat dat Hello Beauty onbedoeld persoonsgegevens van minderjarigen heeft verzameld, neem dan contact via info@hello-beauty.nl en de betreffende gegevens zullen zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Waarom vraag ik persoonsgegevens?

Hello Beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van facturen en betalingen
 • Leveren van producten en diensten,
 • Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen,
 • Verschaffen van informatie over inhoudelijke wijzigingen van mijn diensten,
 • Verschaffen van informatie over wijziging van prijzen en voorwaarden,
 • Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat.

Bewaartermijn

Hello Beauty zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. De bewaartermijn is maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van de gerelateerde dienstverlening, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.

Delen van gegevens

Hello Beauty verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:

 • MijnWebWinkel, voor afhandelen van boekingen en facturen. Op diens servers staan alle gegevens van Hello Beauty opgeslagen. 

  - Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding -

 • Sisow, voor afhandelen van betalingen.
 • DHL, voor het verzenden van orders.
 • De Belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht.
 • Like functie van Facebook.
   

Cookies en websitegebruik

De webdiensten van Hello Beauty gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de webdiensten. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor een correcte en onbelemmerde werking van de website. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter gevolgen hebben voor de wijze waarop mijn website op uw scherm verschijnt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hello-beauty.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door de betreffende persoon wordt gedaan, vraag ik om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij adviseer ik u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Hello Beauty zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hello Beauty wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Hello Beauty neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door mij vastgelegde gegevens, neem dan contact op via info@hello-beauty.nl.

 

© 2012 - 2022 Hello-Beauty | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel